پروژه پاورپوینت (۷)

پروژه آماده پاورپوینت زیبا برای همه نوع پروژهای نمایشی از جمله : تجاری ، آموزشی ، شرکتی  و … این پروژه آماده بصورت ساده و قابل ویرایش می باشد.

پروژه پاورپوینت (۶)

پروژه آماده پاورپوینت زیبا برای همه نوع پروژهای نمایشی از جمله : تجاری ، آموزشی ، درسی  و … این پروژه آماده بصورت ساده و قابل ویرایش می باشد.

پروژه پاورپوینت (۵)

پروژه آماده پاورپوینت زیبا برای همه نوع پروژهای نمایشی از جمله : تجاری ، آموزشی ، درسی  و … این پروژه آماده بصورت ساده و قابل ویرایش می باشد.

پروژه نمایشی تکنولوژی

پروژه آماده پاورپوینت ” تکنولوژی ” در طرحی تیره و مناسب برای پروژه های تکنولوژی ،شیمی و … این پروژه آماده بصورت ساده و قابل ویرایش می باشد.

پروژه نمایشی Training

پروژه آماده پاورپوینت ساده و بسیار زیبا برای پروژهای نمایشی شما از قبیل : پروژه های دانشجویی ، معرفی ، مقاله و … قرار گرفته است . این پروژه آماده بصورت ساده و قابل ویرایش می باشد.

پروژه Blue Screen

پروژه آماده پاورپوینت “Blue Screen” در طرحی ساده اما زیبا که میتوان برای انواع پروژهای نمایشی استفاده نمود ، این پروژه دارای پوسته های مختلف برای بخش های مختلف را دارا میباشد و میتوانید براحتی ویرایش نمایید.